Messu

Toukokuu

7.5. Messu, Juho Sankamo, Liitto Ensemble
14.5. Messu, Jari Rankinen
21.5. Messu, Olli Koskenniemi
28.5. Messu, Olli Koskenniemi, Lehterin Parvi

Kesäkuu

4.6. Messu, Tom Säilä

Viikkomessut